Werkwijze

Multi Elan kiest er voor om zo veel mogelijk gedragen te willen worden door het veld zelf. Dat wil zeggen dat wij uit zijn op het sluiten van overeenkomsten met (zorg)instellingen om op continue basis beroep te doen op onze kennis, ervaringen en vaardigheden.

Tevens biedt Multi Elan haar kennis en expertise in de vorm van interculturele trainingen, cusussen, consulatie en advies aan de kleine en grote profit en non-profit organisaties, overheid en semie-overheid, vrijwilligers en belangenorganisaties.

De kernactiviteiten omvatten de volgende aandachtsvelden:

A.   Trainingen en cursussen voor professionals en vrijwilligers

B.   Consulatie en advies in intrcultureel werken

C.  Conferenties, studiedagen en expertmetingen