Expertise van Multi Elan

Het terrein zorg- dienst- en hulpverlening kenmerkt zich door zeer uiteenlopende activiteiten met even zo vele ontwikkelingen.  Of het nu gaat om ouderen of jongeren zorg, of sociaal en maatschappelijke ontwikkelingen, hebben wij te maken met mensen uit verschillende culturele achtergronden. Deze verschillen vragen soms om een andere benadering en om een andere aanpak, een ander inzichten, kennis en vaardigheden.

Bij al deze veranderingen en ontwikkelingen kunnen de mogelijkheden van uw organisatie en medewerkers (tijdelijk) ontoereikend zijn.  In dergelijke situatie kan bij u de wens ontstaan voor tijdelijke ondersteuning en advies.  Met raad en daad kan Multi Elan u bijstaan.

Multi Elan werkt met kleurrijke professionals met uiteenlopende kennis, ervaring en expertise. Zo zijn er deskundigen in huis vanuit verschillende disciplines.

Multi Elan heeft voldoende expertise om haar diensten op de gehele sociaal, maatschappelijk en zorgsector, te kunnen uitvoeren.