Kennis en wetenschap voor interculturele zorg

Etnische en culturele groepen met hulp- en zorgvragen brengen niet alleen hun probleem of klacht mee naar de reguliere instellingen, maar ook tegelijkertijd hun waarden en tradities, hun taal en manier van communiceren.

Deze kunnen zozeer afwijken van het bekende Nederlandse patroon dat goed opgeleide professionals zich in contact met migranten bijzonder onthand kunnen voelen. De vertrouwde West-Europese methodieken en modellen sluiten niet of onvoldoende aan op de hulpvraag en verwachtingen van  deze doelgroep.


Huidige zorg en multiculturele samenleving

Huidige zorg- en hulpverlenende instanties geven een cultureel eenzijdige invulling van zorg- en hulpverlening in beleid en organisatie. Dat kan leiden tot wellicht onbedoeld uitsluiten van bepaalde zorg- en hulpvragers en wellicht verkeerde interpretatie van de klacht met alle consequenties van dien. Dat kan onder ander komen door gebrek aan interculturele methodieken. Multi Elan kan in zulke gevallen adviseren en oplossingen aanreiken.