Ontstaan

Multi Elan -Interculturele Expertise- is opgericht in 2009 door Dogan Soykan.

Kennis en ervaring opgedaan in ruim 30 jaar uitvoerend welzijnswerk en management worden gebundeld in een nieuw bedrijf.

Zo biedt Multi Elan Inter Culturele Expertise u nu:

    een effectieve benadering in het werken met jongeren
    beleidsmatige ondersteuning van zelforganisaties
    bevorderen van samenwerking in multidisciplinaire teams
    een vernieuwende aapak in het opbouwwerk
    diverse vormen van training en advies


De naam

De naam Multi-Elan is komt uiteraard van "multi" en ''elan"".

Elan staat voor innerlijke wilskracht en voor elegante daadkracht.

Multi Elan betekent dus de daad bij het woord voegen.

Multi staat voor vanuit verschillende invalshoeken en voor verschillende perspectieven.

Multi Elan staat dus vooral voor een wilskrachtige en veelzijdige multiculturele aanpak van maatschappelijke vraagstukken.