Diensten

adviseert organisaties, traint professionals en profileert zich desgewenst als intermediair op tussen de hulp en zorgverleners en de zorgvrager.

is een waardevolle partner voor de reguliere zorg en welzijn, maatschappelijke en vrijwilligersorginstanties.

werkt met kleurrijke universitair opgeleide specialisten en deskundigen. Deze vakdeskundigen kennen de taal en culturele achtergronden, sociaal en maatschappelijke problemen van demulticulturele zorg- en hulpvragers heel goed.  Naast hun studie en specialisme, zijn ze tevens allen ervaringsdeskundigen.


    beleidsmatige ondersteuning van zelforganisaties
    bevorderen van samenwerking in multidisciplinaire teams
    een vernieuwende aapak in het opbouwwerk
    diverse vormen van training en advies